ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

1. Η επιστροφή ή αλλαγή προϊόντος μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός δέκα πέντε ημερών (15) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης. Τα έξοδα μεταφοράς για την επιστροφή και την επαναποστολή των εμπορευμάτων βαρύνουν τον πελάτη.
2. Δε γίνεται επιστροφή χρημάτων.
3. Το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από την απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς.
4. Επιστροφές δεν γίνονται δεκτές σε προιόντα επιθυμητών διαστάσεων (μοκέτες, διαδρόμους, πλαστικά δάπεδα κ.α.).