ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

1. Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, γίνεται αντικατάσταση εφόσον επιστραφεί σε κατάστημά μας εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την έκδοση του παραστατικού.
2. Η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην αξία του ελαττωματικού προϊόντος.
3. Η μεταφορά προϊόντων προς την Εταιρία για αλλαγή και η τυχόν αποστολή βαρύνουν τον αγοραστή.
Η εγγύηση δεν καλύπτει κακή χρήση του προϊόντος (λάθος τρόπος πλυσίματος, σιδερώματος, φύλαξης κλπ).