ΔΙΑΘΕΣΙΜOΤΗΤΑ

Σε περίπτωση που ένας κωδικός είναι σε έλλειψη και απαιτούνται περισσότερες ημέρες για την παράδοσή του, αυτό διευκρινίζεται στον πελάτη κατά την παραλαβή της παραγγελίας.